Detania Rose a Bell

Fran Fran

Teefje, geboren 02-11-1996. Geïmporteerd vanuit de UK op de leeftijd van 10 maanden. Roepnaam Fran. Overleden 22-08-2010.

Gezondheid: HD-B (norbergwaarde 30), ogen vrij (januari 2002), BAER-test beiderzijds horend.

Karakter: lief, vriendelijk, open, gevoelig, onafhankelijk, gewoontegetrouw.

Fok: nest 2002. Er bleek doofheid in dit nest voor te komen, waarna Fran geen nesten meer heeft gehad.